Förtroendemannaregistret

Styrgrupper och råd (8 st)

Namn
Kommunala funktionsrättsrådet
Kommunalt pensionärsråd
Rådet för medborgardialog
Styrgrupp biblioteks- och kulturlokaler
Styrgrypp för kommunövergripande skolutveckling
Styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekt
Samrådsgrupp för romsk inkludering
Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde