Förtroendemannaregistret

Nämnder och utskott (14 st)

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens miljö- och planutskott
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott
Kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott
Bygg- och miljönämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Socialnämnd
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
Gemensam överförmyndarnämnd för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
Namnberedning