Förtroendemannaregistret

Nämnder och utskott (14 st)

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens miljö- och planutskott
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott
Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad
Byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljönämnd
Social- och äldrenämnd
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
Gemensam överförmyndarnämnd för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner