Förtroendemannaregistret

Övrigt (6 st)

Namn
Revisorer
Nämndemän
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Vigselförrättare
Officianter för civil begravning
Ombud enligt begravningslagen