Förtroendemannaregistret

Bolag (3 st)

Namn
Styrelse för AB Väsbyhem
Styrelse för Väsbyhem Fastighets AB (AB Väsbyhems dotterbolag)
Styrelse för Väsbyhem Parkerings AB (AB Väsbyhems dotterdotterbolag)