Förtroendemannaregistret

Svenska kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF)

Webbplats:
http://www.sktf.se/center/www/index.asp?katid=34