Förtroendemannaregistret

Svenska kommunalarbetareförbundet (SKA)

Webbplats:
http://www.kommunal.se/index.cfm?id=60&lid=1&avd=1&sek=16